ติดต่อโครงการ

กำลังส่งแบบฟอร์ม...

เซิร์ฟเวอร์พบข้อผิดพลาด

ได้รับแบบฟอร์มแล้ว

สำนักประสานงานโครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

ชั้น 7 ห้อง 730 อาคารอมรภูมิรัตน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-940-5188

มือถือ. 086-767-3888, 086-767-2555, 086-767-4555

e-Mail : trf.thm@gmail.com

ที่ตั้งสำนักงาน

Copyright 2016. All Rights Reserved. Tourism and Hospitality Management Program